ប្រអប់កីឡាករថ្ងៃច័ន្ទមានពីរក្លឹបរួមជាមួយប្រអប់ពិសេសថែមមួយទៀតផង

✅របៀបបង្កើតអាខោន PES 2021 MOBILE (ចុះឈ្មោះប្រកួត eFootball Open)

✅Claim eFootball Points

🆕Subscribe my second channel

+របៀបបុកកាក់មាសក្នុង PES MOBILE

+របៀបដូរលេខកូត​ PES MOBILE 2020

+របៀបញ៉ាក់បាល់​ PES MOBILE 2020
⏩​

+FACEBOOK PAGE

+Website⏩
————————————————————————–
Business contact:
Email: [email protected]
FB Page: PES CAMBODIA
————————————————————————-
នាំមកជូនដោយ: CAM388
🆕បើកអាខោនថ្ងៃថែម 🎉 ៣០% រហូតដល់ ៣៨៨$ 🎉
✅បើកអាខោនថ្មីតាមរយៈ = CAM388..com
✅ឆាតផេក = cam388 Live ឬ ​Call = 088 7224 388

27 Replies to “ប្រអប់កីឡាករថ្ងៃច័ន្ទមានពីរក្លឹបរួមជាមួយប្រអប់ពិសេសថែមមួយទៀតផង”

  1. Kimsa kimda

    បងខ្ញុំចង់អេាយបងធ្វើពីរបៀបដាក់អាវកម្ពុជា ដាក់ logo កម្ពុជា🙏😔😔

  2. XQ 7

    មិចតែញុមលុកអិនpesមិនចូលបង ពីមុនញុមដាក់ passwordនឹងGamilនឹងតែឥឡូវវាថាខុស passwordអត់យល់pes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *