TAIPEI PARK TAIWAN #fuzhongstation #Taipeitaiwan #exploringtaiwan

Ang fuzhong station or fuzhong park ay nasa banan line or blue line isa ito a malaking park sa taipei na tinatambayan ng mga ibat ibang lahi dahil sa napakaganda nitong pagmasdan pag gabi

myfbpages

chapter
0:03 start
0:35 crossroad
0:51 fuzhong station exit 2
2:20 fuzhong park
5:11 pink wawa
6:10 buting mani & mais

5 Replies to “TAIPEI PARK TAIWAN #fuzhongstation #Taipeitaiwan #exploringtaiwan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *