തായ്‌വാനിലെ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടാലോ/exploring Taiwan’s traditional day market at songshan

തായ്‌വാനിലെ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുനത്,ഇങ്ങെനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വിഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് .

in this video we are Going to explore on of Taiwan’s traditional local market or day market.let’s explore together.

Facebook;

Instagram;
#travelwithzack #taiwantraditionalmarket #taiwan

24 Replies to “തായ്‌വാനിലെ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടാലോ/exploring Taiwan’s traditional day market at songshan”

 1. praveena m

  നേരിട്ട് തായ്‌വാനിൽ പോയ ഒരു പ്രതീതി, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്

 2. Sujeev S

  ശെരിക്കും തായ്‌വാനിൽ പോയ ഒരു പ്രതീതി, നന്നായിട്ടുണ്ട്

 3. JB Anglers and adventures

  ത്തായവാനിൽ എത്തിയത്‌പോലെ ഒരു ഫീൽ❤️❤️😍😍👍🏻keep going patner

 4. Little Crown The world for Kids

  Nice video. വീഡിയോയിലൂടെയെങ്കിലും ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *